Start

Välfärdsutredningens förslag handlar om mer än bara en ekonomisk begränsning för ett antal företag i ett par utpekade branscher. Med utredningen ställs hela synen på näringslivets roll i samhället på sin spets. Behöver vi ett väl fungerande näringsliv eller inte?

I sitt slutbetänkande avfärdar regeringens utredare Ilmar Reepalu tanken att man kan mäta och följa upp kvalitet i välfärden och menar att man därför måste genomföra de förslag till vinsbegränsningar som presenterades i huvudbetänkandet. En analys av det förslaget visar att cirka 80 % av de privat drivna verksamheterna (aktiebolag, föreningar, stiftelser mfl) kommer att slås ut.

Nu finns möjligheten att svara på Reepalus förslag. Remisstiden för andra delen av utredningen går ut den 11 september. Här kan du läsa mer om utredningen och hur du svarar på remissen.

Senaste inläggen