Välfärdsutredningens förslag handlar om mer än bara en ekonomisk begränsning för ett antal företag i ett par utpekade branscher. Med utredningen ställs hela synen på näringslivets roll i samhället på sin spets. Behöver vi ett väl fungerande näringsliv eller inte?

I sitt slutbetänkande avfärdar regeringens utredare Ilmar Reepalu tanken att man kan mäta och följa upp kvalitet i välfärden och menar att man därför måste genomföra de förslag till vinsbegränsningar som presenterades i huvudbetänkandet. En analys av det förslaget visar att cirka 80 % av de privat drivna verksamheterna (aktiebolag, föreningar, stiftelser mfl) kommer att slås ut.